Tumblelog by Soup.io
 • Sevenmen
 • Najada
 • Thaodan
 • schwarzrotes
 • KazeKashi
 • oiuremciuewa
 • aszaa
 • hubik
 • shadowstar
 • ciacon
 • puszka
 • FrauJule
 • xpetqa
 • zlewkizpolewki
 • TheSieradzki
 • dorocia
 • Sivii
 • wanad
 • MadameEla
 • grigorijo
 • rainstormdragon
 • danielmazur
 • scrumpy
 • miniatura
 • DavyJones
 • jumble
 • klotylda
 • AgainWonderland
 • inajaa
 • Lazhward
 • bazingaaa
 • K-E-N-A-J
 • 18alexa18
 • RockYourMind
 • ayanami
 • spzkaz
 • raZe
 • Winiary
 • Alexzandra
 • ztymwszystkimsam
 • artofbeing
 • elmirka
 • MasterKingXL
 • idealabs
 • evidence
 • twistedlogic
 • angelsdemon
 • mrrrrrrrrr
 • alexandersmith8805
 • draia
 • guyver
 • koszmarek
 • HarderthanaRock
 • orangeugarte
 • thenagual
 • ciasteczko7
 • zatora
 • glupotaboli
 • najlepsza
 • peach
 • jezsadysta
 • myselfwonderland
 • bonif4cy
 • MheaD
 • marvintechnology
 • Arvaro
 • purpurparder
 • melodyphantom
 • livela
 • Picki91
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

7214 7e91
Reposted bypressanybetonXavaxtatzePanznamsienasloniachInfelice
Reposted fromFlau Flau viaconcarne concarne
0879 5f5e
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
7151 a621 500
Reposted bygreywolfbadblood
1135 8621 500
Reposted fromfapucino fapucino viafeet-fetish feet-fetish
1132 1814 500
Reposted fromfapucino fapucino viafeet-fetish feet-fetish
6886 f79a
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viastrzepy strzepy
8995 ff3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis
6794 9468
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
4984 c171
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl